GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

II Kongres Kultury Województwa Lubelskiego