GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

KONCERT PATRIOTYCZNY