GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

Spotkanie z historią w 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki