GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

UROCZYSTOŚCI OTWARCIA CERKWI PW.ŚW. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W SOSNOWICY