GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

Pani Agnieszka Wodnicka jest mieszkanką wsi Olchówka, w gminie Sosnowica. Zdobi jajka jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod ozdabiania jaj wielkanocnych - techniką wyskrobywania wzorów, za pomocą ostrego narzędzia.

 

Pani Celina Wodnicka jest mieszkanką Sosnowicy. Wyplatanie przedmiotów z rogożyny stanowi tradycję rodzinną. Ta technika nie jest kapitałochłonna, ale wymaga dobrej znajomości sposobu wyplatania. Materiał do wyplatania pozyskuje się nad brzegiem stawów. Sama technika nie zmieniła się od wielu pokoleń. Kiedyś koszyki z rogożyny były powszechnie wykorzystywane w gospodarstwach, dziś w większym stopniu cenione są ze względu na tradycyjne walory estetyczne, choć nadal mogą mieć praktyczne zastosowanie.

 

Pani Teresa Gackowska jest mieszkanką wsi Nowy Orzechów. Malarka i rzeźbiarka. Od pięciu lat zajmuje się swoją pasją. Temat prac pani Teresy to martwa natura. Kocha przyrodę, dlatego częstym  motywem obrazów są kwiaty i ptaki. Bierze udział w Międzynarodowych Plenerach Malarskich w Sosnowicy. Brała także udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Rzeźbi w drewnie. Jej rzeźby są, jak sama twierdzi bardzo naturalne, wyrzeźbione przez naturę, ona tylko pomaga wydobyć z kawałka drewna jego naturalne  piękno.                            

 

Pani Janina Radko jest mieszkanką Sosnowicy. Poetka ludowa, członek zespołu Sosna, emerytowany nauczyciel. Aktywnie działa na polu kultury.

 

Pani Jadwiga Ciesielska jest mieszkanką Sosnowicy. Członek zespołu Sosna. Twórca ludowy. Pasją Pani Jadwigi jest wyplatanie koszyków z rogożyny.