GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

Pieszowola 

          poniedziałek 1430 - 1630

          środa 1430 - 1630

Górki

          czwartek 1500 - 1800

          piątek 1500 - 1800

Turno

          piątek 1430 - 1630

Zienki

          środa 1300 - 1530

Nowy Orzechów

          wtorek 1500 - 1800

          czwartek 1500 - 1800