GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOSNOWICY

Zespół Ludowy „SOSNA”  z Sosnowicy w obecnym składzie istnieje od marcaa 2008r., jednakże korzenie zespołu sięgają  znacznie dalej. Znaczna część uczestników zespołu ma doświadczenie zdobyte w  innym zespole. Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy i współpracuje ze Społecznym Stowarzyszeniem Przyjaciół Sosnowicy i okolic „Gościniec”. Kierownikiem zespołu jest pani Agnieszka Stańczuk. Zespół bierze udział w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. Na swoim koncie ma również występy na Ukrainie gdzie promował Gminę Sosnowica i powiat Parczewski.

Bierze aktywnie udział w życiu teatralnym gminy i w przeglądach teatrów obrzędowych. W swoim dorobku  zespół posiada takie przedstawienia obrzędowe jak:„Kiszenie kapusty”, „ Swaty”, „Jak to sobota post wyganiała”, „Rogożyna”.

Zespół uświetnia większość imprez kulturalnych gminy. Wykonuje piosenki ludowe, przyśpiewki i utwory biesiadne.